Kompositionen

Noten

Die Wiedergabeliste (siehe Tabelle unten) gezeigt, wo sind die Noten für die Komposition zu bestellen.

Um Materialien zu bestellen, kontaten Sie bitte die entsprechende Institution oder Autor über diese Kontakte:

Vydavatelství ABM:
Praha 10, Dvouletky 363, 100 00, gabikrckova@seznam.cz
ČHF:
ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
SHF:
SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND
ČESKÝ ROZHLAS:
ČESKÝ ROZHLAS - Fond hudebnin, nakladatelství a vydavatelství
Římská 13, 120 99 Praha 2
AUTOR:
gabikrckova@seznam.cz, krcek.jan@centrum.cz
DILIA:
DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
Krátkého 143/1, 190 03 Praha 9 - Vysočany

Kompositionen

Nummer Name Op. Jahr zur Disposition Probestück
Symphonie
1 Symfonie č. 1 Op 40 1974 ČHF
2 Symfonie č. 2 Op 70 1983 AUTOR
3 Symfonie č. 3 „Jan Amos“ Op 95 1990 ČHF a AUTOR
4 Symfonie č. 4 „Desiderata” Op 123 2000 ČESKÝ ROZHLAS
5 Symfonie č. 5 “Renesanční” Op 133 2007 ČESKÝ ROZHLAS
6 Symfonie č. 6 "Semplice" Op 140 2011 AUTOR
7 Symfonie č. 7 pro symf. orch. a koncertantní marimbu Op 153 2015 AUTOR
8 Symfonie č. 8 pro symf. orch. Op 158 2016 AUTOR
9 Symfonie č. 9 - "Evangelium nového člověčenství" pro solo baryton, smíš. sbor, symf. orch. a recitátora. Op 165 2017 AUTOR
Oper
10 Ve stínu kříže Op 129 2005 DILIA, AUTOR
11 Ten, který jest Op 137 2009 AUTOR
12 Šaty, jaké svět neviděl Op 139 2010 AUTOR
13 Za oponou času
– o sv. Václavovi
Op 146 2013 DILIA, AUTOR
Melodrama
14 Závěje Op 13 1962 AUTOR
15 Rozmluvy s časem
(elektroakustická skladba)
Op 56 1977 AUTOR
16 Zaříkání milého Op 65 1979 AUTOR
17 Oklamaná milá Op 128 2004 AUTOR
18 Šibeniční písně Op 141 2011 AUTOR
19 Tři pohádky pro kytaru a hlas, text: Fr. Hrubín Op 169 2018 AUTOR
Ballett, Tanzmusik
20 Masky Op 14 1963
21 Šmatlavej Op 31 1969
22 Bláznův den Op 35 1971
23 Rožmberské obrázky Op 37 1972
24 Říkadla a řemesla Op 38 1973
25 Tunel Op 39 1973
26 Saličky Op 64 1978
27 Loď bláznů Op 78 1983 AUTOR
28 Dětvanská svatba Op 80 1984 Slov. soubor Lučnica
29 Romance o Ječmínkovi Op 127 2004 AUTOR
Masse
30 Mše č. 1 „Vánoční“ Op 93 1992
31 Mše č. 2 „Česká“ Op 97 1993
32 Mše č. 3 „Vánoční“ (také nevánoční verze) Op 100 1993 ABM
33 Mše č. 4 „Lomnická“ Op 105 1996
34 Mše č. 5 „Legenda vánoční“ Op 112 1997
35 Mše č. 6 „Lidová mše vánoční“ Op 124 2002
36 Mše č. 7 „Zpěvy vánoční“ Op 135 2008
37 Mše č. 8 „Dudácká“ Op 145 2012 AUTOR
38 Mše č. 9 „Alikvotní“ Op 157 2016 AUTOR
39 Mše č.10 „K poctě Karla IV.“ Op 155 2015 AUTOR
Instrumentalkonzerte
40 Koncert pro housle a symfonický orchestr Op 67 1979 ČHF a AUTOR
41 Koncert pro hoboj, harfu a komorní orchestr Op 72 1980 AUTOR
42 Koncert pro hoboj a orchestr Op 161 2017 AUTOR
43 Koncert pro violoncello, marimbu a smyčc. orch. - verze s klavírem a orchestr Op 167 2018 AUTOR
44 Dvojkoncert pro sólo housle, hoboj a smyčce Op 176 2020 AUTOR
Andere Instrumentalwerke
45 Tři taneční etudy Op 7 1961 ČESKÝ ROZHLAS
46 Lento e Allegro Op 10 1961 ČESKÝ ROZHLAS
47 Drobnosti Op 11 1961 ČESKÝ ROZHLAS
48 Tři jazzové etudy Op 12 1962 ČESKÝ ROZHLAS
49 Fanfára pro dechový orchestr Op 17 1965 ČESKÝ ROZHLAS
50 Variace na pět čísel Op 20 1965 ČESKÝ ROZHLAS
51 Hudba pro orchestr Op 33 1970 ČHF
52 Husarská balada Op 41 1974 ČESKÝ ROZHLAS
53 Vandrovali hudci Op 42 1974 ČESKÝ ROZHLAS
54 Štědrý večer Op 73 1980 AUTOR
55 Ad radicibus Op 75 1982
56 Tři tance ve starém slohu Op 77 1983 AUTOR (PANTON)
57 Árie pro smyčcový orchestr Op 84 1986
58 Lidová suita Op 103 1995 AUTOR
59 Vánoční muzika Op 106 1996 AUTOR
60 Meditace Op 109 1997 AUTOR
61 Rozjímání Op 110 1997 AUTOR
62 Mlčení Op 111 1997 AUTOR
63 Concerto Op 115 1998 AUTOR
64 Suita semplice I. Op 57 1977 AUTOR
65 Suita semplice II. Op 119 1999 AUTOR
66 Romance o Ječmínkovi (suita) Op 136 2008 AUTOR
67 Concertino pro dudy a orchestr Op 146 2012 AUTOR
68 Suita o šesti částech pro hoboj a orchestr Op 148 2014 AUTOR
69 Concertino pro oboe d´amore a archi Op 149 2014 AUTOR
70 Concertino Semplice pro cello sólo, marimbu a smyčce Op 167 2018 AUTOR
71 Pět miniatur pro flauto, oboe, corno inglese, clarinetto a smyčce Op 182 2021 AUTOR
Elektroakustische Werke
72 Sonáty slavíčkové Op 32 1969 AUTOR
73 Memento Op 35 1971
74 Nevěstka Raab Op 36 1971
75 Variace na lid. píseň „Ulianka, krásná panna“ Op 43 1974
76 Rozmluvy s časem (č.15) Op 56 1977 AUTOR
77 Dudácký tanec I.,
Dudácký tanec II.
1986
78 Prosba za vláhu 1987
79 Svítání 1988
80 Kaliny 1989
Songs Gesang und vokal-instrumentale
81 Les Op 1 1958
82 Píseň pro baryton Op 4 1959
83 Kolíbačky (ukázka III. část) Op 6 1960 AUTOR
84 Jarní deště Op 8 1961 AUTOR
85 Variace na jedno slovo Op 9 1961
86 Chanson pro sbor Op 19 1965
87 Chanson pro alt Op 22 1966
88 Sepál (píseň) Op 23 1966
89 Specta et audi Op 24 1967 ČESKÝ ROZHLAS
90 Amore Op 26 1967 AUTOR
91 Concerto a gioco (ukázka III. část) Op 27 1968 AUTOR
92 Sonáty slavíčkové (č.67, jiná verze) Op 32 1975 AUTOR
93 Maiestas Carolina (ukázka Sonet + Ritornel) Op 59 1977 AUTOR
94 Credo pro sbor a smyčcový kvartet Op 142 2011 AUTOR
95 Láska nejsvětějším darem Op 143 2011 AUTOR
96 Moteto o čase
pro mezzosopr. a sm. kvartet
Op 144 2010 AUTOR
97 Credo Mistra Jana Op 150 2014 AUTOR
98 Radujme se Op 151 2014 AUTOR
99 Miluj pravdu Op 152 2014 AUTOR
100 Maiestas et Vita Caroli Op 154 2015 AUTOR
101 Aramejský Otčenáš
(+ komorní verze)
Op 156 2015 AUTOR
102 Testamenti (ukázka: slovo + Intermezzo) Op 79 1984 AUTOR
103 Ó, lux mundi (ukázka: II. část verze elektrofonické) Op 81 1985 AUTOR
ČESKÝ ROZHLAS
104 Ne tempori credideris Op 83 1986 AUTOR
105 Nad kolébkou (ukázka III. část) Op 85 1986 AUTOR
106 Tři zpěvy o lásce (ukázka III. část) Op 89 1986 AUTOR
107 Hádej, hádej (ukázka začátek) Op 90 1986 AUTOR
108 Hořické pašije (ukázka: Jen tichý dech) Op 101 1993 AUTOR
109 Modlitba Op 104 1995 AUTOR
110 Roráty Op 108 1996 AUTOR
111 Šibeniční písně (č.18) Op 141 2011 AUTOR
ČESKÝ ROZHLAS
112 Čtyři písně pro baryton a klavír Op 159 2016 AUTOR
113 Vánoční zpívání (Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus dei) pro sopr., tenor, fl., ob., cl., smyčce Op 168 2018 AUTOR
114 Pravda o pravdě - kantáta pro pět ženských hlasů a smyčce Op 175 2019 AUTOR
115 Šla Maria, šla do ráje - Vánoční legenda Op 183 2019 AUTOR
116 Legenda o Marii - pro sólo soprán, flauto, oboe, clarinetto, smyčce Op 184 2019 AUTOR
117 21 písní na texty české a moravské lid. poezie - zpěv, dechy, smyčce Op 185 2021 AUTOR
118 Legenda o narození páně (sopran, flauto, oboe, clarinetto, smyčce Op 186 2020 AUTOR
Die Gesangsspuren auf Volk Texten und einige Arrangements von Volksliedern
119 Písně o vojně I. Op 21 1966 AUTOR
120 Slavíčkové a bubeník Op 29 1968 AUTOR
121 Pět písniček s vozembouchem Op 30 1969 AUTOR
122 Blábolinky Op 34 1971 AUTOR
123 Říkadla Op 44 1975 ČESKÝ ROZHLAS
124 Stroj se, panno, stroj se Op 45 1975 AUTOR
125 Písně o vojně II. Op 46 1975 AUTOR
126 Písně milostné Op 47 1975 AUTOR
127 Stroj se, panno, stroj se (jiná verze) Op 51 1976 ČESKÝ ROZHLAS
128 Vandrovali hudci Op 52 1976 AUTOR
129 Písně do dálky Op 60 1978 ČESKÝ ROZHLAS
130 Komáři se ženili Op 62 1978 AUTOR
131 Český rok Op 66 1979 AUTOR
132 Žákovské vigilie Op 68 1979 AUTOR
133 Vdala matička Op 69 1979 AUTOR
134 V tom královském dvoře Op 74 1981 AUTOR
135 Hej! Radost má Op 86 1986 AUTOR
136 Lidové balady Op 88 1986 AUTOR
137 Písně třicetileté války Op 91 1988 AUTOR
138 Ukolébavky Op 98 1991 AUTOR
139 Vianočná Omša - Edmund Pascha 2020 SHF
Song und Anthologien
140 Deset lidových písní pro zpěv a klavír Op 55 1976 Supraphon
141 Myslivecké písně 1981 Supraphon
142 Vánoční písně z barokních kancionálů Op 94 1990 ABM
143 Lidové písně z repertoáru souboru Musica Bohemica Op 102 1994 ABM
144 Nad kolébkou 1994 PORTÁL
145 Historické a časové písně
z doby třicetileté války
Op 114 1997 ABM
146 Tance 17. a 18. století Op 120 1999 ABM
147 Koledy pro smíšený sbor
a capella
Op 121 1999 ABM
148 Hořické pašije (pro zpěv a klavír) ABM
149 Český zpěvník, 240 písní
s doprovodem klavíru
ABM
Kammermusik
150 Polka pro klavír Op 2 1958 AUTOR
151 Smyčcový kvartet H, E, D, A Op 3 1959 AUTOR
152 Drobnosti Op 5 1960 AUTOR
153 Moderato Op 15 1963
154 Klavírní kvartet Op 16 1965 AUTOR
155 Smyčcový kvartet č. 1 Op 160 2017 AUTOR
156 Smyčcový kvartet č. 2 Op 162 2017 AUTOR
157 Smyčcový kvartet č. 3 Op 163 2017 AUTOR
158 Smyčcový kvartet č. 4 Op 164 2018 AUTOR
159 Smyčcový kvartet č. 5 Op 166 2018 AUTOR
160 Smyčcový kvartet č. 6 Op 172 2019 AUTOR
161 Smyčcový kvartet č. 7 Op 173 2019 AUTOR
162 Smyčcový kvartet č. 8 "Lidový" Op 174 2019 AUTOR
163 Smyčcový kvartet č. 9 - Šest skic Op 177 2020 AUTOR
164 Smyčcový kvartet č. 10 Op 178 2020 AUTOR
165 Smyčcový kvartet č. 11 Op 179 2021 AUTOR
166 Smyčcový kvartet č. 12 Op 180 2021 AUTOR
167 Echo Op 18 1965 AUTOR
168 Husarská balada Op 25 1967 ČESKÝ ROZHLAS
169 Hudba pro violu a klavír Op 28 1968 AUTOR
170 Znělka Op 48 1975 AUTOR
171 Koncertní etudy pro hoboj sólo Op 49 1976 AUTOR
172 Variace na lidovou píseň
„Proč kalino v struze stojíš“
Op 50 1976 AUTOR
173 Tanec in C I. Op 53 1976 AUTOR
174 Variace na středověkou píseň „Andělíku rozkochaný“ Op 54 1976 AUTOR
175 Hudba pro violu, fagot a klavír
(verze ob. nebo vl., vcl. a kl.)
Op 58 1977 AUTOR
176 Variace na stará témata Op 61 1978 ČESKÝ ROZHLAS
177 Koncert pro krále Op 63 1978 AUTOR
178 Tanec in C II. Op 70 1979 AUTOR
179 Intermezzo Op 71 1979 AUTOR
180 Hudba pro trio
(ob., cl. a fg.)
Op 82 1985 AUTOR
181 Rychlý tanec Op 87 1986 AUTOR
182 Barokní suita Op 92 1989 AUTOR
183 Musica per Musica Bohemica Op 96 1990 AUTOR
184 Hudba pro sextet Op 99 1992 AUTOR
185 Čtyři renesanční miniatury Op 107 1996 AUTOR
186 Variace na francouzskou lid. píseň „Sur le pont d´Avignon“ Op 113 1997 AUTOR
187 Hudba I., Hudba II. Op 116 1998 AUTOR
188 Chvála houslí Op 117 1998 AUTOR
189 Musica per 7 Op 118 1998 AUTOR
190 Zdráva buď, muziko spanilá
(ob.,cl. a fg.)
Op 122 1999 AUTOR
191 Concerto per tre Op 130 2005 AUTOR
192 Trio pro dva hoboje a fagot Op 131 2005 AUTOR
193 Píseň je píseň Op 132 2006 AUTOR
194 Renesanční trio pro hoboj, klarinet a fagot Op 138 2009 AUTOR
195 Dechový kvintet - Fl., Ob., Cl., Cor., Fg. Op 170 2019 AUTOR
196 Malá suita pro Fl., Ob., Cor. a harfu Op 171 2019 AUTOR
197 Suita Semplice č.3 pro 4 harfy Op 181 2021 AUTOR
Werke aus größeren Einheiten ohne Opus Tag entfernt
198 Anděl Páně (z Českého roku)
- pro zpěv a komorní soubor
AUTOR
199 Spor Masopusta s Půstem
– pro 2 hlasy a komorní orchestr
AUTOR
200 Pastýřský tanec (z Bláznova dne)
– pro komorní soubor
AUTOR
– pro zpěv a komorní soubor">201 Svatba "Už vám kvinde dávám"
– pro zpěv a komorní soubor
AUTOR
202 Cikánský tanec
– pro komorní soubor
1968 AUTOR
Andere Werke ohne Opus Tag entfernt
203 Úpravy českých a moravských
lidových písní a tanců
ČESKÝ ROZHLAS
ABM
AUTOR
Archiv MB
Musik für Filme - Hauptfilme
204 Poslední propadne peklu
(režie Vladimír Ráža)
205 Škaredá dědina
(režie Karel Kachyňa)
206 Vánice (ČT)
207 Spodina (ČT)
208 Plaché příběhy
(Čapkovy povídky – režie Zdeněk Flídr)
209 Všichni mají talent
(režie Zdeněk Flídr)
210 Moře začíná ta vsí
(režie Zdeněk Flídr)
211 Tichý společník
(režie Zdeněk Flídr)
212 Zelený ptáček, růžový květ
(režie J. Henke)
213 Sáňky se zvonci (ČT)
214 Tajemství starého mlýna
(režie Toni Bruk)
Musik für Filme - Kurzfilme
215 Ježčí kůže (pohádka)
216 Ražická bašta
(Haškovy povídky, režie Jaroslav Bařinka)
217 Ražická bašta
(Haškovy povídky, režie Jaroslav Bařinka)
218 Dřevo se hudbou odívá
(režie Vladimír Suchánek)
219 Bakaláři (triptych povídek
– režie Zdeněk Flídr)
220 Zdráva buď, muziko spanilá
(režie Eva Marie Bergerová)
221 Poslechněte, lidé milí
(režie Eva Marie Bergerová)
222 Zpívánky
(9 dílů – režie Zdeněk Flídr)
223 Zpívánky (režie Adam Rezek)
Musik für Filme - Dokumentarfilme
224 O Valašském povstání
(režie Jaroslav Bařinka)
225 O alchymii
(režie Vladimír Suchánek)
226 Město
(Srbská filmová skupina)
227 Granit
(Srbská filmová skupina)
228 Tudy prošel malíř
(o L. Kubovi – Srbská filmová skupina)
229 V Zlatej Koruně vesele hrajou
(o ztraceném rukopisu – ČT, režie Zdeněk Flídr)
 • Nejstarší sbírky
  (2 díly, režie Ladislav Váňa)
 • Karel Jaromír Erben
  (2 díly, režie Zdeněk Flídr)
 • Čeněk Holas
  (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
 • Karel Weis
  (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
 • ">230
  Televizní cyklus "Cestami sběratelů a badatelů lidových písní"
  1. Nejstarší sbírky
   (2 díly, režie Ladislav Váňa)
  2. Karel Jaromír Erben
   (2 díly, režie Zdeněk Flídr)
  3. Čeněk Holas
   (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
  4. Karel Weis
   (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
  231 Návraty Jaroslava Krčka
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  232 Mysterium Hoericense – Hořické pašijové hry
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  233 Hořičtí Němci včera a dnes
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  Musik für Filme - Gutenachtgeschichte
  234 Kašpárek, Honza a drak
  (7 dílů)
  235 Kašpárek, Honza a ti druzí
  (7 dílů)
  236 Vlaštovičky
  (7 dílů)
  237 Příběhy čokoládového panáčka
  (7 dílů)
  238 Francouzské pohádky
  (7 dílů)
  239 Cesty formana Šejtročka
  (7 dílů)
  Musik für Programme Laterna Magica
  – Cikánský tanec, Svatba">240 "Kouzelný cirkus"
  – Cikánský tanec, Svatba
  – Písně o vojně, Štědrej večer">241 "Jednoho dne v Praze"
  – Písně o vojně, Štědrej večer
  Musik für Theater und Hörspiele und Märchen
  242 Tvrdohlavá žena
  (J.K. Tyl)
  divadlo
  243 Hastrmanská komedie
  (Ivan Škapa)
  ČESKÝ ROZHLAS
  244 Mastičkář
  (středověká hra)
  ČESKÝ ROZHLAS
  245 Komedie o Františce ČESKÝ ROZHLAS
  246 Noc a skála
  (František Nepil)
  ČESKÝ ROZHLAS
  247 Kubula a Kuba Kubikula
  (Vladimír Vančura)
  divadlo
  248 Ženský zákon
  (Gregor Tajovský)
  divadlo
  249 Tajemství panny Evky
  (Zikmund Winter)
  ČESKÝ ROZHLAS
  250 A další...
  Radio Märchen unter der Regie von Karel Weinlicha
  251 Jabloňová panna
  252 Potrestaná pýcha
  253 Sygsegyr
  254 Bílá panenka
  255 O Janošíkovi
  256 A další...
  Programme
  257 Hostina
  (Xenofont)
  - Lyra Pragensis
  258 Sulamit
  (Alexandr Kuprin)
  - Lyra Pragensis
  259 Rytíř milostného květu
  (Vl. Vančura)
  - pro Národní muzeum
  260 Z kroniky mého života
  (Josef Lada)
  - Lyra Pragensis
  261 A další...
  Nichtmusikalischen Werke
  262 „Každý po svém trní“ – kniha úvah, dopisů a vzpomínek PRIMUS
  263 „Vandrovali hudci“ – kniha k 30. výročí založení souboru Musica Bohemica ABM
  264 „Odkud a kam“ – kniha vlastního života a tvorby ABM