Biografie

Jaroslav Krček, hudební skladatel a dirigent se narodil 22.dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Nelze ho jen tak jednoduše zařadit do některé z připravených přihrádek podle jeho stylové orientace, opatřit ho nálepkou „tradicionalista“ či „experimentátor“, nebo jej klasifikovat jako autora dramatického, či symfonika, nebo skladatele převážně vokálního. Jaroslav Krček se dotýká všech těchto oblastí, o nichž jsme se zmínili, a přidává k nim ještě další a další. Je dnes osobností zcela vyhraněnou, u níž se stýkají a prolínají sféry u jiných autorů těžko slučitelné.

Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním i o anonymní hudební projevy v historii české kultury, jako jsou staré duchovní písně, skladby z renesančních a barokních kancionálů, vánoční koledy atp. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Odtud také nespočetné úpravy lidových písní z dob jeho působnosti v plzeňském rozhlase, a ovšem i přečetné stylizace nikoliv už pro folkloristické soubory, nýbrž pro vlastní ansámbl Musica Bohemica. Tyto adaptace lidových předloh mají už zcela osobitý ráz a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace.

Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.

Souběžně s tímto vyhraněným historicko-folklórním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. Také v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory, nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu všemožných skladebních technik, které se do šedesátých let vyrojily po letech zákazů jako nová spása hudby. Zato vždy usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala.

Na konzervatoři byl žákem prof. Kabeláče; prošel jeho vlivem, ale nikdy se nestal jeho epigonem. Jeho hudební svět má své kvality, řídí se vlastními představami.

(Autor textu: Karel Mlejnek 1992)

Jaroslav Krček je dodnes uměleckým vedoucím souboru Musica Bohemica, stále činným dirigentem a režisérem v oblasti vážné hudby. Kromě skladatelské činnosti upravil stovky lidových a anonymních předloh, vytvořil hudbu k několika celovečerním filmům, pohádkám a filmům dokumentárním. Stále spolupracuje jako autor hudby k různým divadelním představením a vytváří skladby pro děti.