Compositions

Music material

The list of compositions (see the table below) shows where music material is available.

To order the materials, please contact the appropriate institution or author at these contacts:

Vydavatelství ABM:
Praha 10, Dvouletky 363, 100 00, gabikrckova@seznam.cz
ČHF:
ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
SHF:
SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND
ČESKÝ ROZHLAS:
ČESKÝ ROZHLAS - Fond hudebnin, nakladatelství a vydavatelství
Římská 13, 120 99 Praha 2
AUTOR:
gabikrckova@seznam.cz, krcek.jan@centrum.cz
DILIA:
DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
Krátkého 143/1, 190 03 Praha 9 - Vysočany

List of compositions

Number Name Op. Year At disposal Audio
sample
Symphony
1 Symfonie č. 1 Op 40 1974 ČHF
2 Symfonie č. 2 Op 70 1983 AUTOR
3 Symfonie č. 3 „Jan Amos“ Op 95 1990 ČHF a AUTOR
4 Symfonie č. 4 „Desiderata” Op 123 2000 ČESKÝ ROZHLAS
5 Symfonie č. 5 “Renesanční” Op 133 2007 ČESKÝ ROZHLAS
6 Symfonie č. 6 "Semplice" Op 140 2011 AUTOR
7 Symfonie č. 7 pro symf. orch. a koncertantní marimbu Op 153 2015 AUTOR
8 Symfonie č. 8 pro symf. orch. Op 158 2016 AUTOR
9 Symfonie č. 9 pro solo baryton, smíš. sbor, symf. orch. a recitátora. Text: Jana Lejnarová-Nováčková Op 163 2017 AUTOR
Operas
10 Ve stínu kříže Op 129 2005 DILIA, AUTOR
11 Ten, který jest Op 137 2009 AUTOR
12 Šaty, jaké svět neviděl Op 139 2010 AUTOR
13 Za oponou času
– o sv. Václavovi
Op 146 2013 DILIA, AUTOR
Melodramas
14 Závěje Op 13 1962 AUTOR
15 Rozmluvy s časem
(elektroakustická skladba)
Op 56 1977 AUTOR
16 Zaříkání milého Op 65 1979 AUTOR
17 Oklamaná milá Op 128 2004 AUTOR
18 Šibeniční písně Op 141 2011 AUTOR
19 Tři pohádky pro kytaru a hlas, text: Fr. Hrubín Op 169 2018 AUTOR
Ballet, dancemusic
20 Masky Op 14 1963
21 Šmatlavej Op 31 1969
22 Bláznův den Op 35 1971
23 Rožmberské obrázky Op 37 1972
24 Říkadla a řemesla Op 38 1973
25 Tunel Op 39 1973
26 Saličky Op 64 1978
27 Loď bláznů Op 78 1983 AUTOR
28 Dětvanská svatba Op 80 1984 Slov. soubor Lučnica
29 Romance o Ječmínkovi Op 127 2004 AUTOR
Church mass
30 Mše č. 1 „Vánoční“ Op 93 1992
31 Mše č. 2 „Česká“ Op 97 1993
32 Mše č. 3 „Vánoční“ (také nevánoční verze) Op 100 1993 ABM
33 Mše č. 4 „Lomnická“ Op 105 1996
34 Mše č. 5 „Legenda vánoční“ Op 112 1997
35 Mše č. 6 „Lidová mše vánoční“ Op 124 2002
36 Mše č. 7 „Zpěvy vánoční“ Op 135 2008
37 Mše č. 8 „Dudácká“ Op 145 2014 AUTOR
38 Mše č. 9 „Alikvotní“ Op 157 2015 AUTOR
39 Mše č.10 „K poctě Karla IV.“ Op 155 2015 AUTOR
Instrumental concerts
40 Koncert pro housle a symfonický orchestr Op 67 1979 ČHF a AUTOR
41 Koncert pro hoboj, harfu a komorní orchestr Op 72 1980 AUTOR
42 Koncert pro hoboj a orchestr Op 161 2016 AUTOR
43 Koncert pro violoncello, marimbu a smyčc. orch. - verze s klavírem a orchestr Op 167 2018 AUTOR
Other instrumental works
44 Tři taneční etudy Op 7 1961 ČESKÝ ROZHLAS
45 Lento e Allegro Op 10 1961 ČESKÝ ROZHLAS
46 Drobnosti Op 11 1961 ČESKÝ ROZHLAS
47 Tři jazzové etudy Op 12 1962 ČESKÝ ROZHLAS
48 Fanfára pro dechový orchestr Op 17 1965 ČESKÝ ROZHLAS
49 Variace na pět čísel Op 20 1965 ČESKÝ ROZHLAS
50 Hudba pro orchestr Op 33 1970 ČHF
51 Husarská balada Op 41 1974 ČESKÝ ROZHLAS
52 Vandrovali hudci Op 42 1974 ČESKÝ ROZHLAS
53 Štědrý večer Op 73 1980 AUTOR
54 Ad radicibus Op 75 1982
55 Tři tance ve starém slohu Op 77 1983 AUTOR (PANTON)
56 Árie pro smyčcový orchestr Op 84 1986
57 Lidová suita Op 103 1995 AUTOR
58 Vánoční muzika Op 106 1996 AUTOR
59 Meditace Op 109 1997 AUTOR
60 Rozjímání Op 110 1997 AUTOR
61 Mlčení Op 111 1997 AUTOR
62 Concerto Op 115 1998 AUTOR
63 Suita semplice I. Op 57 1977 AUTOR
64 Suita semplice II. Op 119 1999 AUTOR
65 Romance o Ječmínkovi (suita) Op 136 2008 AUTOR
66 Concertino pro dudy a orchestr Op 146 2014 AUTOR
67 Suita pro hoboj a orchestr Op 148 2014 AUTOR
68 Concertino pro oboe d´amore Op 149 2014 AUTOR
Electroactustic works
69 Sonáty slavíčkové Op 32 1969 AUTOR
70 Memento Op 35 1971
71 Nevěstka Raab Op 36 1971
72 Variace na lid. píseň „Ulianka, krásná panna“ Op 43 1974
73 Rozmluvy s časem (č.15) Op 56 1977 AUTOR
74 Dudácký tanec I.,
Dudácký tanec II.
1986
75 Prosba za vláhu 1987
76 Svítání 1988
77 Kaliny 1989
Vocal and vocal instrumental compositions
78 Les Op 1 1958
79 Píseň pro baryton Op 4 1959
80 Kolíbačky (ukázka III. část) Op 6 1960 AUTOR
81 Jarní deště Op 8 1961 AUTOR
82 Variace na jedno slovo Op 9 1961
83 Chanson pro sbor Op 19 1965
84 Chanson pro alt Op 22 1966
85 Sepál (píseň) Op 23 1966
86 Specta et audi Op 24 1967 ČESKÝ ROZHLAS
87 Amore Op 26 1967 AUTOR
88 Concerto a gioco (ukázka III. část) Op 27 1968 AUTOR
89 Sonáty slavíčkové (č.67, jiná verze) Op 32 1975 AUTOR
90 Maiestas Carolina (ukázka Sonet + Ritornel) Op 59 1977 AUTOR
91 Credo pro sbor a smyčcový kvartet Op 142 2012 AUTOR
92 Láska nejsvětějším darem Op 143 2012 AUTOR
93 Moteto o čase
pro mezzosopr. a sm. kvartet
Op 144 2012 AUTOR
94 Credo Mistra Jana Op 150 2014 AUTOR
95 Radujme se Op 151 2014 AUTOR
96 Miluj pravdu Op 152 2015 AUTOR
97 Maiestas et Vita Caroli Op 154 2015 AUTOR
98 Aramejský Otčenáš
(+ komorní verze)
Op 156 2016 AUTOR
99 Testamenti (ukázka: slovo + Intermezzo) Op 79 1984 AUTOR
100 Ó, lux mundi (ukázka: II. část verze elektrofonické) Op 81 1985 AUTOR
ČESKÝ ROZHLAS
101 Ne tempori credideris Op 83 1986 AUTOR
102 Nad kolébkou (ukázka III. část) Op 85 1986 AUTOR
103 Tři zpěvy o lásce (ukázka III. část) Op 89 1986 AUTOR
104 Hádej, hádej (ukázka začátek) Op 90 1986 AUTOR
105 Hořické pašije (ukázka: Jen tichý dech) Op 101 1993 AUTOR
106 Modlitba Op 104 1995 AUTOR
107 Roráty Op 108 1996 AUTOR
108 Šibeniční písně (č.18) Op 141 2011 AUTOR
ČESKÝ ROZHLAS
109 Čtyři písně pro baryton a klavír Op 159 2016 AUTOR
110 Vánoční zpívání (Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus dei) pro sopr., tenor, fl., ob., cl., smyčce Op 168 2018 AUTOR
Vocal compositions on folk lyrics and some adjustments of folk songs
111 Písně o vojně I. Op 21 1966 AUTOR
112 Slavíčkové a bubeník Op 29 1968 AUTOR
113 Pět písniček s vozembouchem Op 30 1969 AUTOR
114 Blábolinky Op 34 1971 AUTOR
115 Říkadla Op 44 1975 ČESKÝ ROZHLAS
116 Stroj se, panno, stroj se Op 45 1975 AUTOR
117 Písně o vojně II. Op 46 1975 AUTOR
118 Písně milostné Op 47 1975 AUTOR
119 Stroj se, panno, stroj se (jiná verze) Op 51 1976 ČESKÝ ROZHLAS
120 Vandrovali hudci Op 52 1976 AUTOR
121 Písně do dálky Op 60 1978 ČESKÝ ROZHLAS
122 Komáři se ženili Op 62 1978 AUTOR
123 Český rok Op 66 1979 AUTOR
124 Žákovské vigilie Op 68 1979 AUTOR
125 Vdala matička Op 69 1979 AUTOR
126 V tom královském dvoře Op 74 1981 AUTOR
127 Hej! Radost má Op 86 1986 AUTOR
128 Lidové balady Op 88 1986 AUTOR
129 Písně třicetileté války Op 91 1988 AUTOR
130 Ukolébavky Op 98 1991 AUTOR
131 Vianočná Omša - Edmund Pascha 2020 SHF
Songbooks and Proceedings
132 Deset lidových písní pro zpěv a klavír Op 55 1976 Supraphon
133 Myslivecké písně 1981 Supraphon
134 Vánoční písně z barokních kancionálů Op 94 1990 ABM
135 Lidové písně z repertoáru souboru Musica Bohemica Op 102 1994 ABM
136 Nad kolébkou 1994 PORTÁL
137 Historické a časové písně
z doby třicetileté války
Op 114 1997 ABM
138 Tance 17. a 18. století Op 120 1999 ABM
139 Koledy pro smíšený sbor
a capella
Op 121 1999 ABM
140 Hořické pašije (pro zpěv a klavír) ABM
141 Český zpěvník, 240 písní
s doprovodem klavíru
ABM
Composite compositions
142 Polka pro klavír Op 2 1958 AUTOR
143 Smyčcový kvartet H, E, D, A Op 3 1959 AUTOR
144 Drobnosti Op 5 1960 AUTOR
145 Moderato Op 15 1963
146 Klavírní kvartet Op 16 1965 AUTOR
147 Smyčcový kvartet č. 1 Op 160 2016 AUTOR
148 Smyčcový kvartet č. 2 Op 162 2017 AUTOR
149 Smyčcový kvartet č. 3 Op 163 2017 AUTOR
150 Smyčcový kvartet č. 4 Op 164 2018 AUTOR
151 Smyčcový kvartet č. 5 Op 166 2018 AUTOR
152 Echo Op 18 1965 AUTOR
153 Husarská balada Op 25 1967 ČESKÝ ROZHLAS
154 Hudba pro violu a klavír Op 28 1968 AUTOR
155 Znělka Op 48 1975 AUTOR
156 Koncertní etudy pro hoboj sólo Op 49 1976 AUTOR
157 Variace na lidovou píseň
„Proč kalino v struze stojíš“
Op 50 1976 AUTOR
158 Tanec in C I. Op 53 1976 AUTOR
159 Variace na středověkou píseň „Andělíku rozkochaný“ Op 54 1976 AUTOR
160 Hudba pro violu, fagot a klavír
(verze ob. nebo vl., vcl. a kl.)
Op 58 1977 AUTOR
161 Variace na stará témata Op 61 1978 ČESKÝ ROZHLAS
162 Koncert pro krále Op 63 1978 AUTOR
163 Tanec in C II. Op 70 1979 AUTOR
164 Intermezzo Op 71 1979 AUTOR
165 Hudba pro trio
(ob., cl. a fg.)
Op 82 1985 AUTOR
166 Rychlý tanec Op 87 1986 AUTOR
167 Barokní suita Op 92 1989 AUTOR
168 Musica per Musica Bohemica Op 96 1990 AUTOR
169 Hudba pro sextet Op 99 1992 AUTOR
170 Čtyři renesanční miniatury Op 107 1996 AUTOR
171 Variace na francouzskou lid. píseň „Sur le pont d´Avignon“ Op 113 1997 AUTOR
172 Hudba I., Hudba II. Op 116 1998 AUTOR
173 Chvála houslí Op 117 1998 AUTOR
174 Musica per 7 Op 118 1998 AUTOR
175 Zdráva buď, muziko spanilá
(ob.,cl. a fg.)
Op 122 1999 AUTOR
176 Concerto per tre Op 130 2005 AUTOR
177 Trio pro dva hoboje a fagot Op 131 2005 AUTOR
178 Píseň je píseň Op 132 2006 AUTOR
179 Renesanční trio pro hoboj, klarinet a fagot Op 138 2009 AUTOR
180 Dechový kvintet - Fl., Ob., Cl., Cor., Fg. Op 170 2019 AUTOR
181 Malá suita pro Fl., Ob., Cor. a harfu Op 171 2019 AUTOR
Compositions removed from larger works without an opus tag
182 Anděl Páně (z Českého roku)
- pro zpěv a komorní soubor
AUTOR
183 Spor Masopusta s Půstem
– pro 2 hlasy a komorní orchestr
AUTOR
184 Pastýřský tanec (z Bláznova dne)
– pro komorní soubor
AUTOR
– pro zpěv a komorní soubor">185 Svatba "Už vám kvinde dávám"
– pro zpěv a komorní soubor
AUTOR
186 Cikánský tanec
– pro komorní soubor
1968 AUTOR
Other compositions without an opus tag
187 Úpravy českých a moravských
lidových písní a tanců
ČESKÝ ROZHLAS
ABM
AUTOR
Archiv MB
Music for movies - Feature films
188 Poslední propadne peklu
(režie Vladimír Ráža)
189 Škaredá dědina
(režie Karel Kachyňa)
190 Vánice (ČT)
191 Spodina (ČT)
192 Plaché příběhy
(Čapkovy povídky – režie Zdeněk Flídr)
193 Všichni mají talent
(režie Zdeněk Flídr)
194 Moře začíná ta vsí
(režie Zdeněk Flídr)
195 Tichý společník
(režie Zdeněk Flídr)
196 Zelený ptáček, růžový květ
(režie J. Henke)
197 Sáňky se zvonci (ČT)
198 Tajemství starého mlýna
(režie Toni Bruk)
Music for movies - Short films
199 Ježčí kůže (pohádka)
200 Ražická bašta
(Haškovy povídky, režie Jaroslav Bařinka)
201 Ražická bašta
(Haškovy povídky, režie Jaroslav Bařinka)
202 Dřevo se hudbou odívá
(režie Vladimír Suchánek)
203 Bakaláři (triptych povídek
– režie Zdeněk Flídr)
204 Zdráva buď, muziko spanilá
(režie Eva Marie Bergerová)
205 Poslechněte, lidé milí
(režie Eva Marie Bergerová)
206 Zpívánky
(9 dílů – režie Zdeněk Flídr)
207 Zpívánky (režie Adam Rezek)
Music for movies - Documentary films
208 O Valašském povstání
(režie Jaroslav Bařinka)
209 O alchymii
(režie Vladimír Suchánek)
210 Město
(Srbská filmová skupina)
211 Granit
(Srbská filmová skupina)
212 Tudy prošel malíř
(o L. Kubovi – Srbská filmová skupina)
213 V Zlatej Koruně vesele hrajou
(o ztraceném rukopisu – ČT, režie Zdeněk Flídr)
 • Nejstarší sbírky
  (2 díly, režie Ladislav Váňa)
 • Karel Jaromír Erben
  (2 díly, režie Zdeněk Flídr)
 • Čeněk Holas
  (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
 • Karel Weis
  (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
 • ">214
  Televizní cyklus "Cestami sběratelů a badatelů lidových písní"
  1. Nejstarší sbírky
   (2 díly, režie Ladislav Váňa)
  2. Karel Jaromír Erben
   (2 díly, režie Zdeněk Flídr)
  3. Čeněk Holas
   (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
  4. Karel Weis
   (1 díl, režie Zdeněk Flídr)
  215 Návraty Jaroslava Krčka
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  216 Mysterium Hoericense – Hořické pašijové hry
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  217 Hořičtí Němci včera a dnes
  (ČT, režie Zdeněk Flídr)
  Music for movies - Evening fairy tales
  218 Kašpárek, Honza a drak
  (7 dílů)
  219 Kašpárek, Honza a ti druzí
  (7 dílů)
  220 Vlaštovičky
  (7 dílů)
  221 Příběhy čokoládového panáčka
  (7 dílů)
  222 Francouzské pohádky
  (7 dílů)
  223 Cesty formana Šejtročka
  (7 dílů)
  Music for shows Laterna Magics
  – Cikánský tanec, Svatba">224 "Kouzelný cirkus"
  – Cikánský tanec, Svatba
  – Písně o vojně, Štědrej večer">225 "Jednoho dne v Praze"
  – Písně o vojně, Štědrej večer
  Music for theater and radio plays and fairy tales
  226 Tvrdohlavá žena
  (J.K. Tyl)
  divadlo
  227 Hastrmanská komedie
  (Ivan Škapa)
  ČESKÝ ROZHLAS
  228 Mastičkář
  (středověká hra)
  ČESKÝ ROZHLAS
  229 Komedie o Františce ČESKÝ ROZHLAS
  230 Noc a skála
  (František Nepil)
  ČESKÝ ROZHLAS
  231 Kubula a Kuba Kubikula
  (Vladimír Vančura)
  divadlo
  232 Ženský zákon
  (Gregor Tajovský)
  divadlo
  233 Tajemství panny Evky
  (Zikmund Winter)
  ČESKÝ ROZHLAS
  234 A další...
  Radio fairy tales directed by Karel Weinlich
  235 Jabloňová panna
  236 Potrestaná pýcha
  237 Sygsegyr
  238 Bílá panenka
  239 O Janošíkovi
  240 A další...
  Programs
  241 Hostina
  (Xenofont)
  - Lyra Pragensis
  242 Sulamit
  (Alexandr Kuprin)
  - Lyra Pragensis
  243 Rytíř milostného květu
  (Vl. Vančura)
  - pro Národní muzeum
  244 Z kroniky mého života
  (Josef Lada)
  - Lyra Pragensis
  245 A další...
  Non-musical works
  246 „Každý po svém trní“ – kniha úvah, dopisů a vzpomínek PRIMUS
  247 „Vandrovali hudci“ – kniha k 30. výročí založení souboru Musica Bohemica ABM
  248 „Odkud a kam“ – kniha vlastního života a tvorby ABM